„Kraj v tichosti zahájil výběrové řízení na zimní a letní údržbu silnic za 2 miliardy!“

Tisková konference před zasedáním zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 6. 2012 přinesla zásadní kritiku vedení Libereckého kraje a představitelů ČSSD. Hnutí Starostové pro Liberecký kraj a členové klubu zastupitelů SLK se kriticky vyjádřili k bodům programu jednání zastupitelstva LK.

„Především upozorňujeme na velmi zvláštní okolnosti, týkající se výběrového řízení na údržbu krajských silnic v celkové hodnotě převyšující 2 miliardy Kč! Nikdo nás o tomto chystaném výběrovém řízení  neinformoval, Pokračování textu „Kraj v tichosti zahájil výběrové řízení na zimní a letní údržbu silnic za 2 miliardy!“

Městký úřad v Desné obdržel Petici občanů

Městský úřad v Desné v minulých dnech obdržel Petici občanů Desné týkající se požadavku na řádnou údržbu a opravu ulice Údolní v Desné I.

Petice byla adresována majiteli a správci komunikace – Libereckému kraji.

Podnět ke vzniku petice „Za řádnou údržbu a opravu ulice Údolní v Desné I“ vzešel na únorové besedě vedení města s občany Desné I a její organizaci na svá bedra převzal tříčlenný petiční výbor na čele s paní Andreou Štefanovou. Ten přímo náměstkovi hejtmana pro resort dopravy Libereckého kraje panu Martinu Seppovi adresoval následující text: Pokračování textu Městký úřad v Desné obdržel Petici občanů