O optimalizaci středních škol

Je mi jasné, že vzhledem k počtu dětí bude optimalizace středního školství v příštích letech nutná. Nám, jako Starostům, se především nelíbí, jakým způsobem to náměstek hejtmana Radek Cikl se svými lidmi dělá.

S nikým nediskutoval, rozhodoval od stolu. Proto pro nás bude rozhodující pro konkrétní úpravy v síti středních škol diskuse s odbornou veřejnost a, hledání souladu se zájmy samospráv v okrajových částech Libereckého kraje.

Především mimo centrum, tedy v okrajových částech kraje jako je Frýdlantsko, Jilemnicko nebo Mimoňsko. Podle „Dlouhodobého záměru“ by pravděpodobně došlo ke zrušení osmiletých gymnázií v Semilech a v Jilemnici. Kdyby se tak stalo, zůstalo by v okrese Semily pouze jediné osmileté gymnázium a to v Turnově. Vzhledem k dopravní obslužnosti by děti např. z Rokytnice nebo Jablonce nad Jizerou neměly šanci na gymnáziu studovat, pro spoustu ostatních by to znamenalo dlouhé dojíždění.

Proto je v okrajových regionech nutné zachovat dostupnost středních škol. Jinak to bude další krok k jejich vylidňování a ekonomickou devastaci. Tohle je pro nás v oblasti školství jedna z nejdůležitějších věcí.

Náměstek Radek Cikl prosazoval názor, přesouvat zájem studentů na učební obry. Já si ale nemyslím, že by cílem školské reformy mělo být vychovat jen lidské stroje do továren, proto jsem skeptický k zásadní prioritě na učňovské obory. Kvalitní střední školy by měly umožnit dětem i vícekrát za život změnit své povolání. Dnes už nefunguje to, že jste se vyučil řemeslu, nebo nějaké specifické činnosti, a dělal to do důchodu.

Samozřejmě, že existuje varianta, že volby nevyhrajeme, nebo se znovu ocitneme v opozici a nebudeme mít přímý vliv na to, jak se bude v Libereckém kraji školská reforma realizovat. Přesto budeme jako dosud především hájit zájmy obyvatel Libereckého kraje, tak, jak jsme zvyklí to dělat v „našich“ městech a obcích.

 

Marek Pieter
starosta Desné v Jizerských horách, místopředseda SLK