O hospodaření LK v červencovém magazínu SLK

Závěrečný účet a účetní závěrka potvrdila výborné hospodaření Libereckého kraje i v roce 2014.

Stejně jako v předchozím období i v roce 2014 hospodařil Liberecký kraj zodpovědně se svěřenými finančními prostředky.Celkové příjmy Libereckého kraje za rok 2014 dosáhly 7 020 574 tis. Kč (jeho výši v rozhodující míře ovlivnily, jako každoročně, přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu především na platy učitelů) a celkové výdaje dosáhly úrovně 6 996 076 tis. Kč, což představuje přebytek ve výši 24 498 tis. Kč.

Ze závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že kraj v minulém rozpočtovém období hospodařil podle zásad dobrého hospodáře – obezřetným řízením svých výdajů. To potvrdilo i Ministerstvo financí, jehož zpráva tvoří nedílnou součást závěrečného účtu za rok 2014. Celková úroveň hospodaření kraje byla rovněž podrobena rozboru, kdy Liberecký kraj získal výborné hodnocení na úrovni Aa1.cz se stabilním výhledem. Jedná se o druhý stupeň z celkem jednadvacetibodové škály hodnocení, který představuje velmi vysokou schopnost dostát svým splatným závazkům, ale je zároveň nejvyšším, kterého může dosáhnout kraj,“ říká náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Na základě zavedených úsporných opatření (úspory ve veřejných zakázkách, nákupy plynu a elektřiny na burze, využívání elektronické aukce při výběru poskytovatele telekomunikačních služeb a pořízení spotřebního materiálu…atd.) zakončil Liberecký kraj rok 2014 částkou 1 096 599 512,5 Kč na svém účtu (údaj k 31. 12. 2014 – viz. transparentní účty Libereckého kraje naleznete zde: http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/transparentni-ucty).

Díky úsporám se daří každý rok více investovat do spravovaného majetku a to i přes nutné splátky zděděných úvěrů z dob minulých vedení Libereckého kraje.

Celý červencový magazín ke stažení ve formátu PDF