Stanovisko Marka Pietera k rekonstrukci ZŠ v Desné

Stanovisko Marka Pietera, starosty Desné

Liberec 4. 9. 2012

 

Rekonstrukci základní školy v Desné provádí největší stavební firma v regionu – Syner s.r.o.

Pochybnosti o výběrovém řízení na rekonstrukci základní školy v Desné je uměle vytvořený problém v rámci předvolebního boje. Svědomí mám čisté stejně jako členové rady a zastupitelstva, kteří veškeré úkony schvalovali. Je to laciná kritika 3 roky staré zakázky, která nemá reálnou podstatu, nicméně jsem se rozhodl v průběhu tohoto týdne podat podnět k přezkoumání celé zakázky Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.

Firma Syner musela splnit veškerá kritéria v rámci výběrového řízení, které je kompletně doložitelné. Dokumentace byla vyhlášena v přísnějším režimu – jako nadlimitní otevřené řízení s uveřejněním v informačním systému o veřejných zakázkách i na Úředním věstníku Evropské unie. Dokumentaci si vyzvedlo 7 společností: STRABAG a.s., Stavby a.s., SYNER s.r.o., BAK a.s., Metrostav a.s., Konstruktiva BRANKO a.s., Betonstav Teplice a.s. Nabídky podali společnosti SYNER  a Konstruktiva BRANKO. Podané nabídky odpovídaly předpokladu oceněného rozpočtu nákladů od projektanta. Žádný subjekt nepodal námitku k podmínkám v zadávací dokumentaci. Zakázka byla kontrolována poskytovatelem dotace i auditorem města – Odborem kontroly Libereckého kraje s výsledkem: „V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů bylo uskutečněno otevřené řízení na akci Rekonstrukce ZŠ Desná v Desné v Jizerských horách.“ Po splnění podmínek výběru se výběru dodavatele akce účastnily dva uchazeči. V souladu s §81 zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele s nejvýhodnější nabídkou z hlediska nejnižší nabídkové ceny. Vítězem výběrového řízení se stala firma SYNER s.r.o. Liberec. Nabídková cena byla totožná s cenou uvedenou v uzavřené smlouvě o dílo.“

Soutěž považuji za transparentní a součást transparentnosti tj. průhlednosti je otevřené výběrové řízení, které město vyhlásilo. Počet přihlášených uchazečů závisí na mnoha faktorech (např. volné kapacity firmy, situace na trhu apod.), které město nemůže ovlivnit, ani předpokládat. Jsem připraven předložit  veškeré náležitosti k uvedené zakázce.

 

 

Marek Pieter

starosta města Desná

místopředseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj