O hospodaření LK v červencovém magazínu SLK

Závěrečný účet a účetní závěrka potvrdila výborné hospodaření Libereckého kraje i v roce 2014.

Stejně jako v předchozím období i v roce 2014 hospodařil Liberecký kraj zodpovědně se svěřenými finančními prostředky.Celkové příjmy Libereckého kraje za rok 2014 dosáhly 7 020 574 tis. Kč (jeho výši v rozhodující míře ovlivnily, jako každoročně, přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu především na platy učitelů) a celkové výdaje dosáhly úrovně 6 996 076 tis. Kč, což představuje přebytek ve výši 24 498 tis. Kč. Pokračování textu O hospodaření LK v červencovém magazínu SLK

Aktuální stav resortu zdravotnictví

Po prověření aktuálního stavu resortu zdravotnictví předkládám informaci o nejdůležitějších zjištěních a prioritách k okamžitému řešení:

Pozn.: tento materiál byl předložen všem zastupitelům na Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 27. 1. 2015.

Na základě pověření k řízení resortu zdravotnictví (schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25. 11. 2014) překládám aktuální bodovou zprávu o stavu a zjištění u jednotlivých projektů, přijatých opatření a rizik v resortu zdravotnictví. Na úvod musím konstatovat dobré personální složení odboru, kdy při jeho vhodném řízení a spolupráci lze v oblasti zdravotnictví vykonat mnoho prospěšných projektů, které mohou zlepšit jednak zdraví občanů, ale i ekonomiku jednotlivých zařízení. Pokračování textu Aktuální stav resortu zdravotnictví

Liberecký kraj ušetřil od začátku roku na zakázkách 144 milionů korun

Liberecký kraj podle náměstka hejtmana ušetřil od začátku letošního roku na zakázkách přes 144 milionů korun. V průměru se v soutěžích podařilo ceny snížit o více než 27 procent. Od začátku roku zadal kraj 86 veřejných zakázek za více než půl miliardy korun.

Díky transparentním soutěžím se cena snížila na necelých 389 milionů bez DPH,“ řekl náměstek Marek Pieter.

Největší letošní zakázkou byla výstavba hospice v Liberci. Zakázku na přestavbu a dostavbu bývalého sirotčince na hospic získala stavební společnost CL-Evans s nabídkovou cenou 81,587 milionu korun bez DPH, když původně projektanti náklady odhadli na 115,418 milionů. Cena se tak snížila o více než 29 procent. Velkou zakázkou je také třetí etapa přeložky silnice 592 v Chrastavě, která zlevnila na necelých 30 milionů korun bez DPH. Pokračování textu Liberecký kraj ušetřil od začátku roku na zakázkách 144 milionů korun

Michal Hron vystoupil z protikorupční komise Rady LK

(Tisková zpráva)

Michal Hron, kandidát na libereckého primátora za Starosty pro liberecký kraj, odstoupil z funkce člena protikorupční komise Rady Libereckého kraje. Komise je podle něj trpěným orgánem krajské rady vzniklým pouze na základě koaliční dohody. Argumentem SLK pro vznik komise bylo vypracování protikorupční strategie, ta se ale z předmětu komise vytratila a její vypracování se připravuje zadat externě. M. Hron k tomu dodává: „Komise nepožívá většinovou důvěru krajské rady. Je to zřejmě i kvůli tomu, že vznikla nikoliv na základě skutečné potřeby a skutečné vůle rady, nýbrž na základě koaliční dohody mimo strukturu krajských orgánů. A mně se nikdy moc nelíbilo, když se rozhodnutí rady nebo zastupitelstva „peklo“ v partajních sekretariátech.“ Pokračování textu Michal Hron vystoupil z protikorupční komise Rady LK

Stanovisko k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové

Stanovisko klubu zastupitelů SLK k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky rady kraje pověřené řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Při včerejším jednání Zastupitelstva Libereckého kraje klub SLK většinově podpořil projednání bodu číslo 52, který se týkal návrhu na odvolání Zuzany Kocumové a byl předložen klubem KSČM. Dle našeho názoru má opozice právo kritizovat práci koalice a jednotlivých radních, a proto jsme hlasovali pro zařazení bodu na projednání zastupitelstva. Klub KSČM předložil bod v souladu s jednacím řádem a máme za to, že možnost diskuze je základním prvkem demokracie. Pokračování textu Stanovisko k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové

Náměstek Pieter: ČSSD opět dokázala svou neodbornost, tentokrát v oblasti zadávání veřejných zakázek!

Dlouho jsem se rozmýšlel, zda mám na článek Klubu krajských zastupitelů ČSSD nazvaného Krajské veřejné zakázky vzbuzují mnoho otázek (viz: http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=312920), konkrétně na názory Víta Příkaského týkající se zadávání veřejných zakázek vůbec reagovat.

Nakonec jsem se rozhodl, že ač jde v sociální demokracii o zkušené krajské politiky, mnohdy kdysi zasedající v Radě LK, trocha opakování jim neuškodí. Pokračování textu Náměstek Pieter: ČSSD opět dokázala svou neodbornost, tentokrát v oblasti zadávání veřejných zakázek!

Starostové pro Liberecký kraj mají nového předsedu!

(tisková zpráva)
Sněm politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), který se uskutečnil dne 20. 3. 2014 v Bílém Kostele nad Nisou, si zvolil nové vedení. Předsedou hnutí se stal Marek Pieter, zakládající člen SLK, náměstek hejtmana pro řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, který byl v letech 2002-2012 starostou města Desná a doposud místopředsedou
hnutí. Michael Canov, starosta Chrastavy, a Jan Farský, starosta Semil a poslanec, na postech místopředsedů SLK zůstali. Starostu Okrouhlé, Jiřího Voseckého, vystřídal Radek Lípa, starosta Zákup. Čtvrtým místopředsedou se stal Daniel David, starosta Janova nad Nisou, který patří také k dlouholetým členům SLK. Post prvního místopředsedy obhájil Michael Canov. Pokračování textu Starostové pro Liberecký kraj mají nového předsedu!